Forskergruppa Kreativitet, kunst og innovasjon var godt representert på konferansen «Art in education» ved OsloMet

Samira Jamouchi, Kjersti Lien Holte og Kristine Høeg Karlsen ved Avdeling for lærerutdanning presenterte hvert sitt forskningsarbeid på kreative undervisningsformer under konferansen.

Fra Kjersti Lien Holtes presentasjon av "Let’s END depressing classrooms"

Forskningen ble presentert på tre ulike sessions:

Handlingsorienterte og kunstneriske prosjekter i kunst & håndverk

De siste ti årene har Samira Jamouchi brukt handlingsorienterte og prosessorienterte kunstneriske praksiser i undervisning av lærerstudenter. Hun utforsker ikke-konvensjonelle tilnærminger til faget kunst og håndverk innen lærerutdanningen. Fra hennes ståsted som kunstner-lærer prøver hun å sette fokus på meningsskapingen, i tillegg til tekniske kunnskaper.

Inspirert av sin kunstnerisk praksis og sin nysgjerrighet som forsker, ønsker Samira Jamouchi å legge vekt på kreative prosesser fremfor å bare se på ferdig produkt. Hun spør om det er noe forførende ved å vise bilder av et kunstverk ved å formidle hva kunstverket handler om. Er det mer behagelig, eller tryggere, for studentene å lene seg tilbake å høre på læreren som formidler hva kunst kan være, istedenfor å involvere studentene fysisk og følelsesmessig for å være kreative sammen? I så fall kan uventede momenter oppstår i klasserommet, og nye spørsmål om hva kunst kan være kan dukke opp.

Kristine Høeg Karsen og Samira Jamouchi på OsloMet.
Kristine Høeg Karsen og Samira Jamouchi på OsloMet.

Bevegelse, dans og uttrykk som del av pedagogikkopplæringen

Kristine Høeg Karsen og Gunhild Brænne Bjørnstad har siden 2015 satt fokus på estetiske arbeidsformer og «læreren-som-kropp» som del av undervisningen i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (HiØ). Utgangspunktet er det tverrinstitusjonelle samarbeidsprosjekt mellom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Østfold, Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst og Rom for dans, Kropp i Rom (KROM) på tvers, som har resultet i prosjektet pARTiciPED.

På konferansen presenterte Karlsen, i samarbeid med Johannes Hafnor, leder for DKS Østfold, og Camilla Myhre (ved Høyskolen for dansekunst), resultater fra den pågående forskningen. Som del av presentasjonen fikk tilhørerne utforske egne bevegelser i rom under en liten danseworkshop.

Johannes Hafnor, Kristine Høeg Karlsen og Camilla Myhre rett etter presentasjonen.
Johannes Hafnor, Kristine Høeg Karlsen og Camilla Myhre rett etter presentasjonen.

Scenografi prosjektet «Let’s END depressing classrooms»

Kjersti Lien Holte presenterte scenografiprosjektet Let’s END depressing classrooms på konferansen. Dette gjorde hun sammen med Espen Marius Foss, på samme session som den engelske kunstneren Matthew Shaw.

Gjennom 11 ulike message boards fikk elevene ved Frederik II videregående skole mulighet til å gi hull og sprekker i veggene et talerør. Dialogen mellom elevene og det materielle ble slik både synlig og hørbar og noe vi tydeligere kan forholde oss til når vi vil bedre skolen som arena for å fremme god psykisk helse.

Publisert 3. okt. 2019 11:37 - Sist endret 3. okt. 2019 11:51