Vitenskapelig publisering om affekt og samvær

Samira Jamouchi, medlem av forskningsgruppen Kunst, kreativitet og innovasjon, og kunstner og førstelektor i faget kunst og håndverk ved Avdeling for lærerutdanning, har fått publisert artikkelen: "Unfolding aspects of affective togetherness. Building relations through a performative approach to art education” i det internasjonale og anerkjente tidsskriftet MATTER: Journal of New Materialism Research.

A big day of performance. Foto: Ta Minh Duc.

Artikkel i MATTER: Journal of New Materialism Research

Samira Jamouchi smiler. Hun har akkurat fått publisert artikkelen "Unfolding aspects of affective togetherness. Building relations through a performative approach to art education” i det anerkjente tidsskriftet MATEER: Journal of New Materialism Research. Artikkelen tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra norske studenter og deres erfaringer med en performativ tilnærming av faget kunst og håndverk. Samiras Jamouchi forskning er inspirert av ny materialisme: en post kvalitative forskning som bringer andre ontologiske og epistemologiske perspektiver.

Samhandling: å gjøre noe aktiv sammen

Å samhandle krever mer enn å samarbeide. Det er også mer givende. Et samarbeid kan gjennomføres verbalt, digitalt eller skriftlig. Samhandling krever at vi er kroppslige, at vi bruker sansene, og er lyttende i forhold til andre, omgivelser, materialer og transformasjoner som foregår under en skapende prosess. Dette er noe som uttrykkes av lærerstudenter ved 3 universiteter i Norge som deltok på undervisingsøkter med en performativ tilnærming av faget kunst og håndverk, forteller Samira.

En performative tilnærming av visuell kunst

Samira har vist hennes performativ arbeid i Canada og i Vietnam i 2019. Hun inviterer publikum til å delta aktiv i handlinger som skaper store tovet veggobjekter. Kunst blir til en opplevelse i felleskap, ikke bare noe som betraktes fra avstand, uttrykker Samira. Det er både kunstverden og studentene hennes som beriker hennes arbeid. Begge arenaer, kunst- og utdanningsinstitusjoner, har mye til felles når det gjelder å møte andre mennesker og oppleve det å gjøre noe sammen som meningsfylt.

Dypere kunnskap om fagets egenart

Studentenes tilbakemeldinger viser at en performative tilnærming av faget, dvs. at de deltar aktiv, kroppslig og gjennom sansene gir en opplevelse av samvær, og en dypere kunnskap om fagets ulike arbeidsmetoder og formidlingsformer.

Big day of performance. Foto: Ta Minh Duc.
Publisert 14. okt. 2020 09:39 - Sist endret 14. okt. 2020 10:46