Et malesamarbeid

Et malesamarbeid er en utstilling som dokumenterer et mangeårig malesamarbeid mellom høgskolelektorene Solveig Toft ved Høgskolen i Østfold og Kari Holte ved Universitetet i Sørøst-Norge. Samarbeidet dokumenteres gjennom malerier og fotografier og viser prosesser, temaer for prosjektene og resultatene etter hver samling. 

Det blir vernissage 13. november kl. 12.00, med en liten introduksjon til prosjektene. 

Kari Holte og Solveig Toft er begge høgskolelektorer i Kunst og håndverk. Siden 2010 har de hatt årlige samlinger over noen dager for å male bilder ut fra ulike tema. Hensikten med samlingene har både været å inspirere, utveksle erfaringer og diskutere prosesser.

Malesamarbeidet førte også til et forskningssamarbeid om opplevelsen av å skape. Resultatene ble publisert i artikkelen Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare i FORMakademisk i desember 2017.

Les mer om Solveig Toft her.

Velkommen til utstillingen!

Emneord: kunst og håndverk, maling, vernissage, utstilling
Publisert 1. nov. 2018 11:24 - Sist endret 8. mars 2019 21:10