Erfarings- og oppstartskonferanse for Lærerutdanningsbarnehageprosjektet (kveld)

Kveldsprogrammet (forbeholdt eiere og personalet i lærerutdanningsbarnehagene, assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere, pedagogiske ledere og praksislærere)

17.45: Kaffe/te og en liten matbit

18-18.30: Velkommen til konferanse v/ Studieleder Marit Eriksen HiØ

18.30-18.45: Musikalsk innslag, allsang v/Silje Kathinka Erichsen HiØ 

18.45-19.00: Å være en lærerutdanningsbarnehage- Vi lærer sammen v/representanter fra Lærerutdanningsbarnehagene og representanter fra HiØ 

19.00-19.45: Parallelle workshops:

  1. Jeg er en viktig barnehagelærerutdanner!  Kompetansekartlegging, perm v/Mette Jæger Stangeløkka barnehage og Merete Lunde HiØ
  2. Å ta imot studenter, erfaringsutveksling v/Beate Lund HiØ og Blomsterenga barnehage Spydeberg
  3. Friluftsliv og naturens mangfold v/ Steffen Tangen og Adrian Rasmussen fra HiØ. NB! Workshopen foregår utendørs
  4. Kroppsspråk v/Liv-Anne Fossbråten fra HiØ 

19.45-20.00 Oppsummering og veien videre (gjennomføres i workshopsgruppene)

 

Velkommen til konferanse!

Publisert 4. okt. 2019 11:30 - Sist endret 4. okt. 2019 12:46