Kjersti Berggraf Jacobsen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dekan
Kontakt
+4769608283
+4792814475
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-075

Arbeidsområder

Dekan for Avdeling for lærerutdanning fra høsten 2017. 

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

 • 2010-2017: Studieleder for de fireårige grunnskolelærerutdanningene for 1-7 og 5-10, allmennlærerutdanningen og eksternfinansiert etter- og videreutdanning (HiØ Videre) - Høgskolen i Østfold
 • 2003-2010: Studieleder for førskolelærerutdanningen - Høgskolen i Østfold
 • 2000-2003: Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, med undervisning Førskolelærerutdanningen (fysisk fostring), årsstudiet i kroppsøving og PPU (dans, sansemotorikk, friluftsliv, idrett, helse og samfunn, idrettspedagogikk og didaktikk).
 • 1997-2000: Høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold
 • 7 år som lærer og lektor i grunnskole og videregående skole

Utdanning: 

 • Årsstudium, mellomfag og hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo
 • Årsstudium og mellomfag i kroppsøving fra Høgskolen i Vestfold
 • Årsstudium i engelsk fra Høgskolen i Vestfold
 • Halvårsenhet i fonetikk og språkvitenskap fra Universitetet i Oslo

Verv: 

 • 2017-2021: Medlem av arbeidsutvalget til UHR-Lærerutdanning
 • 2010-2015: Ekstern representant i studieplanutvalget ved Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utviklingsarbeid:

 • Mangeårig erfaring med implementering og utvikling av studier som studieleder og del av lærerutdanningens ledergruppe. 
 • I tillegg til oppføringer i CRIStin nedenfor har jeg sammen med Ellen Moen ved Høgskolen i Vestfold skrevet boken Skritt for skritt: Barn og bevegelse - Fysisk fostring/kroppsøving i barnehage og grunnskole. 2. utgivelse i 2007. Forlaget Vett & Viten

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg; Husebye, Birgitte Nordahl; Ørbæk, Trine & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2017). Dans & selvoppfatning: 50 kroppsøvingslærere om dansens bidrag til et allsidig og helhetlig kroppsøvingsfag.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 14. apr. 2020 09:24