Frihet under Big Brothers åsyn

Hvor fri er du, dersom noen alltid ser deg? Uansett hva du gjør i dagens samfunn vil du etterlate deg digitale spor i forskjellige databaser. Når du kjører bil, når du bruker kart på telefonen din for å finne frem, når du søker etter opplysninger, løper med pulsklokken din, osv., osv. 

Det er et problem å bli overvåket – også for de med rent mel i posen, hevder artikkelforfatter Henrik Sætra. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

«Dersom du ikke har noe å skjule, er det vel ikke noe problem!», vil kanskje noen si. Sætra hevder i den nye artikkelen Freedom Under the Gaze of Big Brother at det er et problem – også for de med rent mel i posen.

For det første er har vi alle en rett til privatliv. Denne retten kan vi kreve håndhevet – uavhengig av hva vi måtte bedrive i det private. 

For det andre er det god grunn til å motsette seg innsamling av data, selv om dette ikke fremstår som en umiddelbar trussel for deg i dag. Du stoler kanskje på de som ber deg om lov til å høre på de private samtalene dine (i den lange avtalen ingen av oss egentlig leser)?

Og kanskje du også anser det å gi fra deg litt data som en pris vel verdt å betale for de tjenestene vi får tilbake. Men hvem vet hva disse dataene vil blir brukt til i fremtiden? Andre kan få tilgang til disse, både via fiendtlige dataangrep og via langt mer vanlige salg av data, selskaper osv. 

For det tredje kan det være grunn til å være oppmerksom på at de oppstykkede delene med informasjon vi gir fra oss senere kan settes sammen igjen, og i en slik form sier langt mer om oss enn vi kanskje er fortrolige med – eller ønsker. 

Det fjerde, og siste, poenget er at det å bli observert faktisk påvirker våre handlinger. Dersom noen ser oss, og vi ikke kan unnslippe dette, mister man noe frihet, ifølge Sætra. 

Lese hele artikkelen gratis i journalen Technology & Society.


Henrik Skaug Sætra

Førstelektor ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Høgskolen i Østfold

Se faglig profil

Av Henrik Sætra
Publisert 18. sep. 2019 13:55 - Sist endret 18. sep. 2019 14:37