Sol Skinnarland

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608425
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-090

Faglige interesser

Min forskning er blant annet vært knyttet til temaer som arbeidsorganisering, tverrfaglig og inter-organisatorisk samarbeid, utviklingsstudier av private bedrifter i flere næringer samt offentlige produksjonsenheter, og endringsprosesser.

Undervisning

Jeg er førsteamanuensis ved seksjon for Masterstudium i organisasjon og ledelse. I tillegg undervisning og emneansvar på Masterstudiet er jeg fagansvarlig for to emner i regi av HiØ Videre:
Organisasjonspsykologi
Personaladministrasjon/personalledelse 

Bakgrunn

Jeg har vært ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 1. april 2017. Før det var jeg ansatt på Fafo. Min doktoravhandling fra 2013 handler om tverrfaglig samarbeid, og har tittelen 
Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway
I avhandlingen undersøkte jeg hvordan bruk av tverrfaglig planleggingsmetodikk kan bidra til å påvirke samarbeidsforholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenører i utførelsesfasen i et byggeprosjekt.

Publikasjoner

  • Skinnarland, Sol & Andersen, Rolf Kristian (2011). NAV-kontoret som lærende organisasjon, I: Tone Alm Andreassen & Knut Fossestøl (red.),  NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39880-1.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

  • Bråthen, Ketil; Flyen, Cecilie; Moland, Leif; Moum, Anita & Skinnarland, Sol (2017). SamBIM. Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport. SINTEF Rapport. SBF 2016 A0549.
  • Skinnarland, Sol (2017). Det sosiale samspillet på byggeplassen, I: Bo Terje Kalsaas (red.),  Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2107-3.  Kapittel 11.  s 257 - 274
  • Skinnarland, Sol (2014). Barriers to a Continuous Learning Process in Construction.
  • Skinnarland, Sol (2013). Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway.
  • Skinnarland, Sol (2012). NORWEGIAN PROJECT MANAGERS AND FOREMEN’S EXPERIENCED EFFECTS OF COLLABORATIVE PLANNING.
  • Skinnarland, Sol & Yndesdal, Solveig (2012). THE LAST PLANNER SYSTEM AS A DRIVER FOR KNOWLEDGE CREATION.
  • Skinnarland, Sol & Moen, Svein Erik (2010). Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse SmithInnføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:29 - Sist endret 23. sep. 2020 11:31