Hva skjer'a? - Side 4

Publisert 14. mars 2019 19:35

Det er snart 8 måneder siden vi fikk en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation).  Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling, bruk og sletting – av personopplysninger. Reglene gir høgskolen en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner, en rekke rettigheter. Krav om samtykke er svært sentralt i det nye lovverket, og de fleste av oss har nok opplevd å bli dynget ned med e-poster der det bes om samtykke til å fortsette å lagre opplysninger.

Publisert 8. mars 2019 06:34

Hva er impact? Ifølge ordboka kan ordet bety f.eks. kollisjon, støt eller nedslag (av f.eks. en meteor), men i vår sammenheng – som er forskningens – viser det helst til effekter. Nærmere bestemt forskningens vitenskapelige, samfunnsmessige og økonomiske effekter.

Publisert 7. mars 2019 20:44

På et «vorspiel» til min bursdag (som er 6. mars) presenterte Forskningsrådet hvilke faglige tema/missions som ser ut til å komme i de første utlysningene i Horisont Europa – rammeprogrammet som vil etterfølge Horisont 2020.

Publisert 6. mars 2019 13:03

Bibliotekets databaser: Gjennom bibliotekets databaser har alle ved HiØ tilgang til oppdatert forskningslitteratur innen sine fagområder. Du finner en oversikt over tilgjengelige databaser her. Legg spesielt merke til at vi har laget YouTube-veiledninger til flere av de sentrale databasene. Det er ikke slik at alle søk nødvendigvis gir gode nok resultatlister, og det kreves både søketeknikk og faglig kompetanse for å få til gode søk.

Publisert 28. feb. 2019 11:42

Forskermobilitet er en viktig aktivitet for å dele kunnskapen som er oppnådd gjennom forskning. I dette tilfelle er internasjonal mobilitet særlig viktig for forskeres kunnskapsutvikling. Økning av forskermobilitet har lenge vært en viktig forskningspolitisk prioritering i Norge. Meldinger fra Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og Universitet –og høgskolerådet de siste årene om forskning og innovasjon peker ut internasjonalisering som ett viktig tverrgående mål for forskningspolitikken. Ett av de viktigste virkemidlene for å få dette til er internasjonal forskermobilitet. Utbyttet av mobilitet mellom dyktige forskningsmiljøer kan være attraktivt med hensyn til kunnskapsutvikling og mulig prosjektsamarbeid. Her får du noen eksempler på støtteorganisasjoner for utenlandsopphold:

Publisert 27. feb. 2019 07:11

Nei da, det gjør de ikke. Det er bare å kaste seg rundt og søke. Virker det skremmende å begi seg ut på noe slikt? Fortvil ikke, Forskningsenheten bistår gjerne med tips og kan ordne med et møte/intervju med en eller flere av de 10 som hittil har hatt slike stipend. Et «utenlandseventyr» vil garantert gi deg nyttige erfaringer, faglig og sosialt, med eller uten familie. Løp og søk!

Publisert 22. feb. 2019 06:45

Vi gleder oss over at syv prosjekter som følger den strategiske satsingen «Det digitale samfunn», nå har fått tildelt stipendiatstillinger.

Publisert 15. feb. 2019 06:22

The new year has already entered its second month and for the academic staff at Østfold University College it is time of new funding possibilities. Still, before you apply for external funding it is always recommended to further develop writing and managing skills regarding project proposals. This will help you to increase your chances in getting your project approved.

Publisert 14. feb. 2019 19:15

Sitatet er fra Open Access-rådgiver Jan Erik Frantsvåg fra UiT/Norges arktiske universitet som gjestet HiØ onsdag 13.2. Han var invitert av biblioteket for å holde en gjesteforelesning om nettopp Open Access-publisering i lys av lanseringa av Plan S. (Her er foredraget hans – gratis, åpent og med CC BY-lisens: 2019-02-13_HiØstfold_OA). Som svar på et spørsmål fra salen om at Open Access-modellen blir utnyttet av røvertidsskrifter (les tidligere innlegg om disse her og her), og at det derfor er lett å slutte at Open Access-publisering er forbundet med dårlig vitenskapelig kvalitet, understreket Frantsvåg at det ikke er slik at vitenskapelig publisering er av dårligere kvalitet fordi den publiseres Open Access (OA). Ja, det fins røvertidsskrifter. Og ja, vi skal luke ut de kriminelle OA-tidsskriftene – også de kriminelt dårlige. Og det beste virkemiddelet vi har for å gjøre det, erkanalregisteret til NSD. Oppfordringen er: Bruk det.

Publisert 8. feb. 2019 08:40

Et halvt år før tiltredelse ved Høgskolen i Østfold diskuterte jeg og noen tidligere advokatkolleger hva GDPR ville ha som innvirkning på advokatvirksomheten. Det var bred konsensus om at GDPR var uproblematisk; dokumentasjonen du trenger produserer du én gang, personvernerklæringen får du av advokatforeningen, og de registrertes rettigheter (klientene) om sletting kan man i realiteten se bort fra. Advokatkontor vil nesten alltid være forpliktet til å lagre saksdokumentene, for (1) å ivareta en rettslig forpliktelse, og for at (2) denne interessen vil til enhver tid veie tyngre enn den registrertes personverninteresser.

Publisert 31. jan. 2019 16:15

De fleste lesere av denne bloggen er sikkert klar over at forskningsenheten yter støtte til HiØs forskere hva gjelder kvalitetssikring av søknader om eksternfinansiering, forskningsdata, forskningsetikk – og mye annet. Men visste du at forskningsstøtten også er til stede på nett? For sikkerhets skyld (og i opplysningens navn) følger derfor her en kort reklame for disse sidene for forskningsstøtte – som du for øvrig finner her: https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/forskningsstotte/

Publisert 31. jan. 2019 06:38

Dette blogg-innlegget tar for seg siteringssøk og generelle informasjonssøk i databasen Scopus.

Publisert 25. jan. 2019 10:53

Forrige uke var det duket for det andre institusjonelle ph.d.-seminaret, denne gangen med tema «Læring i det digitale samfunn». Jeg kom ut med mye inspirasjon, noen tankevekkere og en visshet om av at tema digitalisering har en stor plass både som verktøy, ferdighet og forståelse i utdanning og læring.

Publisert 25. jan. 2019 07:31

Det har gått nesten ett år siden Høgskolestyret vedtok at det skal arbeides for å etablere en ph.d.-utdanning innen fagområdet «Det digitale samfunn». Fra vår siste oppdatering i november 2018 inntil nå har mange aktiviteter blitt gjort på HiØ som er viktig for videre arbeid med ph.d.-etableringen.

Publisert 18. jan. 2019 08:24

Biblioteket abonnerer på en rekke informasjonsdatabaser med tilgang på forskningsartikler. Det er lurt å gjøre seg kjent med flere databaser, for å se hvilke muligheter de kan gi deg i nettopp ditt forskningsfelt. Du finner hele databaseoversikten til biblioteket her.

Emneord
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.