Hva skjer'a? - Side 4

Publisert 28. mai 2019 10:14

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Högskolan i Borås (HB) fått innvilget støtte fra Interreg til et prosjekt for å se på mulighetene for å bruke kunstig intelligens (AI) til å forbedre beslutningstøtten innen helsevesenet. Målet er å utvikle et felles system for beslutningsstøtte for bruk på begge sider av grensen; som vil ha en rekke fordeler. En økt nøyaktighet i prediksjonen av et sykdomsforløp vil kunne bedre prognosene til pasientene på begge sider av grensen. Bedre prediksjoner vil også kunne gi grunnlag for at de tilgjengelige ressursene innen helsevesenet blir utnyttet på best mulig måte.

Publisert 22. mai 2019 10:50

Mange bruker Google Scholar for å søke etter forskningslitteratur. Forståelig nok, siden Google Scholar har et enkelt og gjenkjennelig design og er lett å finne fram til i nettleseren. I tillegg kan man få lenke til publikasjoner som HiØ-biblioteket abonnerer på i fulltekst. Så hvorfor ikke bruke bare Google Scholar for å skaffe seg oversikt over feltet man forsker på?

Publisert 21. mai 2019 17:40

Maktkamper, konflikter og intriger er utbredt i akademia, skal vi tro arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. I årene 2013-2015 har over 12000 ansatte ved 17 høyskoler og universiteter besvart en rekke spørsmål om arbeidsmiljøet der de jobber, iflg. denne to år gamle artikkelen i Forskerforum.

Publisert 16. mai 2019 15:32

Høsten 2018 mottok høgskolens ledelse 23 prosjektforslag for mulige stipendiatprosjekter relevant for satsingen «Det digitale samfunn». Disse ble evaluert av eksterne ekspertkomiteer, og 7 stipendiatløp ble tildelt på grunnlag av dette og andre strategiske hensyn. Målrettet virksomhet fra toppledelsen resulterte deretter i at HIØ fikk midler fra Østfold Fylkeskommune for å delfinansiere enda et stipendiatløp. Så 7 ble til 8.

Publisert 16. mai 2019 12:49

My experience as a research adviser at Østofold University College has so far identified several challenges that some of our researchers come accross before starting a reserach proposal/project application. One of those challenges is: Where can I find a partner for my proposal? As most of you know, EU-funded projects are usually collaborative, with at least three organisations from different EU Member States or Associated countries taking part. The next question for you could be: Is there a way to get an institutional overview of potential partners that could be included in your project proposal? You as a partner? 

Publisert 9. mai 2019 13:40

Vi har tidligere skrevet om EØS-midlene til forskning på denne bloggen, se f.eks. innlegg fra 4. april 2018Nå er det ikke lenge til nye utlysninger av disse midlene blir lansert, og Forskningsrådet holder i den forbindelse et informasjonsmøte i sine lokaler på Lysaker den 18. juni (se info om arrangementet her). Påmeldingsfrist er 16. juni. Hvis du ikke har anledning til å reise til Oslo denne dagen, kan du følge møtet via strømming.

Publisert 2. mai 2019 20:48

Styringsgruppen for etablering av en ph.d.-utdanning ved HIØ har endret arbeidsgruppens sammensetning. Den har til nå i stor grad bestått av studie- og FoU-ledere, noe som har vært formålstjenlig i en periode der man har definert aktuelle fagområder ut fra kartlegging av forskningsaktivitet.

Publisert 2. mai 2019 12:52
21.mars skrev vi her på bloggen om at det var brudd i forhandlingene med Elsevier om fornyelse av avtalen for tilgang til tidsskrifter. Etter dette gjenopptok Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og ledelsen ved de store universitetene forhandlingene, og 23.april kom beskjeden om at partene var enige om en ny avtale.
Publisert 12. apr. 2019 15:47

Den samlede NFR-fristen alle forskningsrådgivere og økonomicontrollere i Norges land har fryktet er historie. Den ble passert denne uken, nærmere bestemt klokken 13:00 på onsdag. Arbeidsoppgaver har blitt kategorisert som pre- eller post- 10.04. Det gjelder nok i høyeste grad forskerne også, som tross alt har skrevet disse søknadene.

Publisert 4. apr. 2019 10:30
Høgskolen har nettopp mottatt en rammebevilgning på 600.000,- fra Forskningsrådet i såkalt prosjektetableringstøtte (PES). Dette virkemiddelet i Forskningsrådet skal bidra til at norske institusjoner skal kunne posisjonere seg for EU-deltakelse, og gi våre forskere bedre betingelser for posisjonering og/eller søknadskriving.
Publisert 4. apr. 2019 08:43

Det er mange som for tiden sitter og svetter over forskningssøknader til NFR med frist 10. april. Forskerne må blant annet overbevise evaluator om at det foreslåtte prosjektet bringer med seg noe nytt, at det vil få en effekt i samfunnet, at man har riktig forskerteam, og ikke minst å vise at man har gjort en vurderinger av prosjektets etiske problemstillinger. Dette gjelder ikke bare prosjekter som skal forske på mennesker og dyr, forskningsetikk er mye mer enn det og gjelder for alle forskningsfelt.

Publisert 29. mars 2019 08:58

Den samlede søknadsfristen til NFR 10. april nærmer seg og det er viktig å huske på prosedyrene ved HiØ før søknad kan sendes. Jeg skal minne dere kort om våre interne prosedyrer og gi noen tips fra NFRs nettsider for innsending av søknader.

Publisert 28. mars 2019 16:26

Publiseringsutvalget ved HiØ er nettopp ferdig med sine møter før årets frist for NVI-rapportering* av vitenskapelige publikasjoner til CRIStin. Fristen nærmer seg nå med stormskritt (1. april). Det er biblioteksjefen som er ansvarlig for rapporteringa på vegne av HiØ,  men i vanskelige saker spiller publiseringsutvalget en viktig støtterolle i dette arbeidet. Det gir nemlig råd i saker der det er tvil om publikasjoner oppfyller alle fire kriterier for hva som – ifølge CRIStin – regnes som vitenskapelig i rapporteringssammenheng:

Publisert 21. mars 2019 15:42

Torsdag 21. mars ble det tredje seminaret relevant for satsingen «Det digitale samfunn» avholdt, og denne gang i Fredrikstad. Disse seminarene har til hensikt å synliggjøre relevant forskningsaktivitet ved HIØ, samt inspirere våre fagansatte til å jobbe tverrfaglig innen satsingsområdet.

Publisert 21. mars 2019 08:43

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og ledelsen ved de store universitetene har lenge forhandlet med fire store forlag om nye avtaler for tilgang til tidsskrifter: Elsevier, Wiley, SpringerNature og Taylor & Francis. Vi vet nå at det er brudd med Elsevier og avtale med Wiley, mens det fremdeles forhandles med Taylor & Francis og SpringerNature. Disse forlagene vil la oss ha tilgang så lenge det forhandles.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.