English version of this page

Aktuelle saker

Bildet viser forsker Marie Støren Jareid i høgskolens lydstudio.
Publisert 20. sep. 2021 14:37

PODCAST. Forsker Marie Støren Jareid scroller intenst i sosiale medier for å identifisere strategiske narrativ og desinformasjon som brukerne utsettes for. På sikt håper hun forskningsprosjektet skal gjøre oss bedre rustet til å skille mellom personlige meninger, politiske budskap og reell informasjon.  

Bildet viser forsker Camilla Gjellebæk i høgskolens studio der episoden ble spilt inn.
Publisert 19. sep. 2021 18:16

PODCAST. - Det har nok vært en kanskje for stor tro på at teknologien i seg selv skal løse en del av de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor, sier stipendiat Camilla Gjellebæk. Sånn er det nemlig ikke. 

Publisert 18. sep. 2021 08:15

PODCAST. Ingjerd Skafle sin interesse for autisme startet gjennom jobben som lektor i videregående skole. Der har hun over flere år jobbet med elever med autismediagnose. Hun ville lære seg mer om diagnosen og har siden fordypet seg i dette både gjennom en mastergrad og nå gjennom en doktorgrad. Målet hennes er å bidra til å avdekke feilinformasjon og stereotypiske holdninger som florerer om diagnosen, spesielt innenfor sosiale medier.  

Publisert 30. juni 2021 08:45

Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger. 

Picture of a child's playing area with a child looking into VR-goggles.
Published Feb. 22, 2021 11:50 AM

As part of his PhD-project Anders Dechsling and colleagues recently published an article where they have reviewed available evidence on the use of Virtual Reality in interventions for autistic children. Together with researchers from the research group DeveLeP at Østfold University College and international collaborators, Dechsling found that there were a lot of studies investigating VR-interventions for autistic children. However, none of them utilize interventions with the most support in the research literature.

Publisert 14. des. 2020 11:51

Det er faktisk noe personer som skal jobb med å forsvare og sikre organisasjoner mot nettangrep må prøve å forstå. Det trengs med andre ord mer enn kompetanse på programmering for å avsløre såkalte hackere. Høgskolen i Østfold med fler har nå fått gjennomslag for et stort EØS prosjekt som skal sikre denne kompetansen hos nettsikkerhetspersonell. 

Publisert 24. nov. 2020 14:19

En ny doktorgradsavhandling viser at det er viktig å identifisere elever som er i risiko for å utvikle matematikkvansker tidlig på første trinn, og dermed sette inn riktig støtte. Det er også viktig at elever som strever i matematikkfaget får hjelp som varer over tid.

Publisert 20. des. 2019 14:00

I 2021 tar Høgskolen i Østfold i bruk nye lokaler som nå er under oppføring ved siden av Smia i Fredrikstad. Den store nye bygningen vil i 3. etasje gi plass både til Idrettsmedisinsk testlaboratorium og et topp moderne Senter for simulering og innovasjon.