Urkund - nytt system for elektronisk plagiatkontroll

Fredag 26. oktober kommer leverandør av nytt system for elektronisk plagiatkontroll (Urkund) og holder to presentasjoner ved Høgskolen i Østfold, ett på hvert studiested. 

Fra og med dette høstsemesteret (2018) blir Urkund tatt i bruk som verktøy for elektronisk plagiatkontroll ved Høgskolen i Østfold istedenfor Ephorus. Fredag 26. oktober vil leverandør presentere verktøyet for alle fagansatte, med et spesielt fokus på hvordan man leser og tolker analyserapporten (basert på tekst-matching) som er resultatet av kontrollen. Presentasjonen, en på hvert studiested, varer i 45 minutter og blir etterfulgt av en 15 minutters Q/A-sesjon, hvor også personer fra fellesadministrasjonen vil være til stede for å svare på spørsmål om rutiner og lignende.

OBS: Filmopptak blir tatt på minst ett av studiestedene og lagt ut fortløpende på denne internettressursen om digital eksamen. 

Arrangør

Prosjektgruppen for digital eksamen
Emneord: Urkund, plagiatkontroll, digital eksamen
Publisert 26. sep. 2018 16:32 - Sist endret 26. sep. 2018 16:32