Høgskolens bloggtjeneste

Høgskolen i Østfold benytter både Vortex og Wordpress multisite som sin offisielle bloggplattform. Valg av plattform styres av hvilken type kategori blogg det er snakk om.

Merk - Høgskolens nye nettløsning Vortex, støtter også blogging, og ansatte skal benytte denne til dette i tiden fremover. Kontakt nettredaktør Pål Flodin for mer informasjon.

Følgende rutine gjelder for opprettelse av nye blogger på bloggplattformen blogg.hiof.no eller for opprettelse av blogg i Vortex.
Retningslinjer for sosiale medier og bruk av bilder gjelder ved opprettelse av blogg, så disse må leses før bloggingen starter.

Kategori

Kriterier for tildeling

Kategori 1 - FoU eller tilsvarende fagblogg

En offisiell blogg for HiØ som også får aktuelle innlegg fremhevet på HiØ sine nettsider. Kan være formidlere av FoU f.eks. fra våre satsningsområder eller rektoratets blogg. Må følge retningslinjer for bruk av sosiale medier . Flere forskere/grupper jobber sammen om bloggen. Seksjon for marked og kommunikasjon kvalitetssikrer og godkjenner en slik blogg. Vortex skal benyttes. Kontakt nettredaktør Pål Flodin for mer informasjon.

Kategori 2 - Prosjektblogg ansatte

En offisiell blogg for HiØ. Kan f.eks. være av type ”Bedriftsidrettslagets blogg”. Det vurderes bruk av enten Vortex eller Wordpress som plattform. Gruppa/enheten som starter bloggen er ansvarlig. Har den en spesiell stoppdato skal IT-tjenester varsles. Bloggen blir slettet i etterkant. Seksjon for marked og kommunikasjon kvalitetssikrer og godkjenner en slik blogg. Kontakt nettredaktør Pål Flodin for mer informasjon.

Kategori 3 - Student undervisningblogg

Gjelder studenter som av en eller annen grunn skal blogge i sin undervisning. Her må lærer oversende liste over studenter som skal ha blogg til IT-vakt. Disse blir manuelt laget. Det skal være oversikt over når bloggene skal fjernes. IT-tjenester godkjenner opprettelse, IT-vakta kontaktes for opprettelse etter godkjenning.

Kategori 4 - Student prosjektblogg

Gjelder studentgrupper som skal ha blogg i forbindelse med prosjekter. Eksempelvis Expo. Faglærer skal oversende lister til IT-vakt som oppretter manuelt. Stopptid for blogg skal også varsles IT-vakt før opprettelse av blogg. IT-tjenester godkjenner opprettelse, IT-vakta kontaktes for opprettelse etter godkjenning.

Kategori 5 - Personlig blog/nettside (for ansatte eller studenter) 

Ansatte/Studenter som av ymse grunner trenger en nettside. HIØ tilbyr kun nettsider/bloggplattform til faglig, HiØ relatert innhold. Her henvises det i stedet til andre private aktører. Eks: wordpress.com, blogger.com osv.

Publisert 21. aug. 2018 10:05 - Sist endret 2. juni 2022 08:50