Fra Fronter til Canvas - pilotprosjekter 2017-2018

Pilotprosjekter i Canvas 

I studieåret 2017 - 2018 vil det gjennomføres pilotprosjekter i Canvas. Noen utvalgte emner ved hver avdeling går over til Canvas ved studiestart i august 2017.
Her er oversikt over de som blir med som pilotprosjekter
(Alle andre fortsetter som vanlig med Fronter gjennom hele studieåret 2017-18.)

For emner som skal klargjøres til studiestart i august 2017 vil det bli gitt 3-timers start-opplæring til fagansatte som blir involvert i prosjektene.
EMNEANSVARLIGE/-KOORDINATORER vil få et særlig ansvar for å klargjøre Canvas for studenten.  
Både emneansvarlige/-koordinatorer og faglærere som skal være med i de aktuelle emnene må delta på ett av innføringskursene som står oppført i tabellen nedenfor. Du bør primært delta på et kurs som finner sted på din egen avdeling.
Ta med din egen pc til opplæringen. (Og et headset hvis du har)

Hvis du er nysgjerrig på Canvas så finnes det mye materiale man kan kikke på på egenhånd.
Her er en start:

  • Vi har laget et introduksjonskurs for Canvas ved HiØ, basert på et kurs fra Universitetet i Trømsø. Innholdet er åpent for alle. De som er deltagere i pilotprosjektet og som har deltatt på opplæring er registrert som deltagere i kurset og vil motta kunngjøringer, delta i diskusjoner etc. i kurset.
Publisert 27. juni 2018 12:55 - Sist endret 26. sep. 2018 15:35