Kursplan høsten 2018

Høsten 2018 inviterer Canvas ressursgruppe til tre Canvaskurs. Kursene arrangeres annenhver gang ved studiested Fredrikstad og studiested Halden.

Du kan delta på kursene ved begge studiestedene. Fra ett av studiestedene foregår undervisningen fysisk, ved det andre overføres det via Adobe Connect. Du kan også delta direkte i Adobe Connect ved å logge deg inn på denne adressen:

https://connect.uninett.no/canvas/

Det gis innledningsvis en introduksjon til temaet – og deretter mulighet for deltakerne til å teste ut – og stille spørsmål 


Tid: Mandag 15.oktober  kl. 14:15 – 15:00
Sted: Studiested Fredrikstad på rom A-417
Overføring via Adobe Connect i Halden på rom: E1-037

Tema: OPPGAVER OG TILBAKEMELDINGER

"Innleveringsverktøyet" i Canvas er noe de fleste må forholde seg til . På dette kurset ser vi nærmere på ulike typer oppgaver (innleveringer) i Canvas – og hvordan tilbakemeldinger fungerer.  
Nøkkelord; Individiuelle oppgaver, gruppeoppgaver, hverandrevurdering, speedgrader og karakterbok 


Tid: Mandag 5.november kl. 14:15 – 15:00 
Sted: Studiested Halden på rom: E1-037
Overføring via Adobe Connect i Fredrikstad på rom: S-223

Tema: Videosystemet Arc – for deling av videoer – og produksjon av skjermopptak 

Arc er et videosystem som gir studenter og lærere muligheter til å laste opp videoer og diskutere/ kommentere innholdet i videoen ved å laste opp kommentarer på bestemte tidspunkt i videoen. Arc kan også benyttes som en innleveringsmetode, - når det er aktuelt forstudenter å levere inn video som en oppgave. 

I tillegg er det enkelt for studenter og lærer å lage egne skjermvidoer (screencasts) med arc. Det kan egene seg godt for små instruksjonsvideoer, korte presentasjoner m.m 


Tid: Mandag 3. desember kl. 14:15 – 15:00 

Sted: Studiested Fredrikstad rom: H-334
Overføring via Adobe Connect i Halden på rom: G1–064

Tema:  Tester (Det nye testverktøyet "Quizzes next") 

Denne dagen ser vi nærmere på testverktøy i Canvas. Hvilke muligheter er det for å lage tester – og hvordan kan dette tas i bruk for studentaktiv undervisning?  Det er enkelt å lage tester i Canvas. Verktøy tilbyr også avanserte funksjoner – for de som er interessert i det. 

Publisert 28. aug. 2018 14:11 - Sist endret 21. nov. 2018 09:35