Nasjonal videreutdanning

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører nå Høgskolen i Østfold en nasjonal videreutdanning - Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepong) for ansatte i NAV.

Bildet over er hentet fra studiestart som var første uken i september, hvor førstelektor Erna Haug og høgskolelektor Elin Tangnæs møter studentene.

Det har vært stor interesse for studiet og god innsøking fra hele landet til 30 studieplasser.

Studentene kommer fra flere av NAV-kontorene på Østlandet, fra Risør, Bergen, Ålesund, Tromsø, Alta og Hammerfest. Så her er det god geografisk spredning med deltakere fra sør til nord i landet.

Deltidsstudiet er samlingsbasert og deltakerne kan derfor kombinere jobb og utdanning.

Satsing tilpasset brukernes behov

I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltningen skal brukere med sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtilpasset tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet).

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av Supported Employment som metodisk tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte bistandsbehov.

Studiet vil sette fokus på hvordan arbeidsgivere er viktige samarbeidspartnere mot målet om økt arbeidsinkludering.

Aktuelle lenke

Mer informasjon om videreutdanningen "Arbeidsinkludering og Supported Employment" 

Publisert 6. sep. 2019 10:26 - Sist endret 6. sep. 2019 10:26