Fratrer som rektor

Rektor Hans Blom meddelte tirsdag høgskolen om at han på grunn av helsemessige årsaker dessverre ønsker å fratre stillingen som rektor fra 1. august 2019.

Rektor Hans Blom

Høgskolestyret ble muntlig orientert om rektors beslutning under tirsdagens styremøte. Både styret og HiØ's ledelse har respekt for rektors avgjørelse. Høgskolen er samtidig glad for at rektor vil bidra for HiØ i tiden fremover, da han fra 1. august 2019 vil gå over i en periode med forskning og utvikling.

Høgskoledirektøren vil nå starte prosessen med å få ny rektor på plass. Mer informasjon om dette vil komme snarlig.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Annette Veberg Dahl vil fortsette som henholdsvis fungerende rektor og prorektor i mellomperioden.

Kontaktinformasjon for media:

Informasjonssjef Tore Petter Engen

Av Tore Petter Engen
Publisert 13. mars 2019 12:08 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50