Svært god søkning til grunnskolelærerstudier

Søkertallene som ble offentligjort fra Samordna opptak torsdag viser en solid økning til grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.

Lærer i undervisningssituasjon

– Jeg stortrives som kontaktlærer i barneskolen, sier Gjermund Svendsen. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen
Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen ved Avdeling for lærerutdanning

– Det er svært gledelig med denne økningen til grunnskolelærerutdanningene her hos oss, sier dekan Kjersti Berggraf Jacobsen ved Avdeling for lærerutdanning.  

– Det er et stort behov for flere grunnskolelærere i vår region, og det er flott at vi nå ser en økt interesse for studiene hos våre søkere, sier hun.

Grunnskolelærerutdanningen 1-7 har en økning i antall førsteprioritetssøkere på 14 prosent (99 førsteprioritetssøkere), på landsbasis ser vi derimot en nedgang på 1 prosent. Grunnskolelærerutdanningen 5-10 har en økning på hele 43 prosent i søkertall sammenlignet med fjoråret (147 førsteprioritetssøkere). Dette er det høyeste søkertallet til høgskolens grunnskolelærerutdanning 5-10 noensinne, uavhengig om det var 4-årig eller 5-årig. Nasjonalt er det en nedgang på 4 prosent i antall søkere til de ulike GLU 5-10 studiene i Norge.

I de siste årene har det vært flere omlegginger av den tradisjonelle lærerutdanningen, med karakterkrav i matematikk, samt overgang fra 4-årig til en 5-årig masterutdanning. – Det har vært en betydelig satsning på å synliggjøre behovet for flere lærere nasjonalt, noe vi også har fulgt opp lokalt ved HiØ. Det er godt å se at søkerne har sett den jobben vi har lagt ned for å synliggjøre den viktige jobben læreren har, sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Foto: HiØ.
Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Foto: HiØ.

Solide søkertall til våre språkstudier

Selv om det totalt sett er en liten nedgang i antall førsteprioritetssøkere til årsstudiene i fremmedspråk (fransk, spansk og tysk), er Høgskolen i Østfold allikevel ledende i landet innen fremmedspråk. Spansk årsstudium har en økning på 21 prosent sammenlignet med fjoråret.

De nettbaserte årsstudiene i fremmedspråk rekrutterer søkere fra hele landet, og er de studiene ved HiØ som har høyest andel søkere med bosted utenfor Østfold.  

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) ble i sin tid lagt til Høgskolen i Østfold med bakgrunn i det sterke språkmiljøet ved høgskolen.

Forventet nedgang i søkertall til sykepleierutdanningen

Fra og med 2019 er det innført et skjerpet krav for opptak til sykepleie. Det er nå krav om minst gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk og 3 i norsk, og det er derfor som forventet en nedgang i søkertallene. Til tross for en nedgang på 170 primærsøkere (21 prosent) til sykepleierutdanningen ved HiØ, har studiet solide søkertall med 3,12 primærsøkere per studieplass.

 –  Selv om vi totalt har en nedgang på omlag 6 prosent til våre grunnstudier i Samordna opptak i år, er vi svært fornøyde med søkertallene. Vi har hatt en god økning over flere år, og årets nedgang kan forklares med både et skjerpet krav til sykepleierutdanningen og naturlige svingninger i markedet, sier Jelsness-Jørgensen.

Kontaktinformasjon for presse:

Fakta om søkertall

Av Tore Petter Engen
Publisert 25. apr. 2019 11:00 - Sist endret 29. apr. 2019 13:14