Høgskolen strammer miljøgrepet - innfører gratis bruk av elbil for ansatte

Høgskolen i Østfold har anskaffet elbiler som kan brukes av både ansatte, studenter og øvrige innbyggere. 

Bilde av elbilene og samarbeidspartnerne i det nye tilbudet.

KUNNE LANSERE HELT NYTT TILBUD: HiØ-direktør Carl Morten Gjeldnes og leder for høgskolens campustjenester Jan Lorang Brynildsen (t.h.) er glad for at de fremover kan tilby ansatte, studenter og øvrige innbyggere utlån og utleie av elbiler ved begge studiesteder. Det nye tilbudet er i samarbeid med selskapet Move About her representert ved Director Smart Mobility Morten Torp (t.v.) ALLE FOTO I SAKEN: Bård Halvorsen HiØ

Høgskolen i Østfold ønsker å være en miljøvennlig offentlig virksomhet og har gått til anskaffelse av elbiler til bruk for ansatte som skal ut på tjenestereiser. Bilene er forbeholdt ansatte i tidsrommet 08.00 – 16.00 på hverdager, men utover dette kan de også leies av studenter og øvrige innbyggere.  Mer info om priser.

- Både utfra et miljø- og delingsøkonomiperspektiv er dette en viktig sak for oss, sier direktør Carl Morten Gjeldnes. 

HiØ tidlig på banen

Det nye tilbudet innebærer at fire elbiler vil være tilgjengelig på campus i Fredrikstad og tilsvarende på Remmen i Halden. To av bilene er varebiler. Elbilpoolen i Fredrikstad skal i tillegg være den første åpne elbilpoolen i Fredrikstad kommune.  

- Denne ordningen betyr også at både studentene hos oss og hele byen får et nytt tilbud. For oss blir dette en måte å betale tilbake til lokalsamfunnene som vi jo er en del av, forklarer høgskoledirektør Gjeldnes. 

Ordningen er etablert i samarbeid med utleiefirmaet Move About som allerede har lignende avtaler med Halden kommune og Universitet i Oslo. Høgskolen i Østfold er den andre aktøren i universitets- og høgskolesektoren som selskapet etablerer en slik avtale med, og er dermed tidlig ute også i en nasjonal sammenheng.  

Morten Torp som er Director Smart Mobility i Move About sier deling av biler er en del av fremtiden, men også noe de allerede har rukket å opparbeide seg mye erfaring med.

- Vi har holdt på med dette siden 2007 og var først i verden med elbildeling, forteller han.

For å kunne booke en av bilene må man registrere seg som bruker hos Move About.

Vil redusere bruken av private biler til jobbreiser

Fra HiØs side er elbilordningen også et tiltak for å redusere bruken av private biler ved tjenestereiser. Behovet for ansattmobilitet er stort, både i forbindelse med reising mellom høgskolens to studiesteder, eksterne møter og møter ute i praksisfeltet tilhørende de ulike studiene. I 2019 tilbakela høgskolens rundt 600 ansatte totalt 430.000 kilometer i tjenestereiser.  Høgskoledirektøren synes tiden nå var moden for å tenke nytt. 

TAR I ET TAK FOR MILJØET: Nå håper HiØ-direktør Carl Morten Gjeldnes at elbiltilbudet blir populært blant både ansatte, studenter og øvrig innbyggere. 

- Vi så at Move About har hatt gode løsninger i forhold til dette og nå synes vi det passet bra å etablere tilbudet, sier Gjeldnes. 

Utlånsordningen er åpen for alle ansatte og HiØ faktureres for arbeidsrelatert bruk. Ved tjenestereiser på mer enn 40 km, og dersom elbil er tilgjengelig, skal lån av elbil være ansattes førstevalg. Ansatte kan også som alle andre leie bilene i privat sammenheng på ettermiddag og kveldstid, men da er det den enkelte som belastes direkte for bruken.  

- Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte som også synes dette er et godt tiltak, sier Jan Lorang Brynildsen som er leder for HiØs campustjenester. 

Et tilbud for alle

Move About har i dag 570 elbiler i Norge og Sverige hvorav 15-20 prosent av disse inngår i såkalte åpne elbilpooler som kan benyttes av alle. Bare i Halden kommune har firmaet utleie av cirka 40 biler og bruken fordeler seg nokså likt mellom de som benytter bilene i arbeidssammenheng og de som leier privat. 

Og erfaringene?
- Når folk blir vant til dette så elsker de det, hevder Morten Torp.

Hvem er brukerne?
- Det er alle egentlig, folk som skal kjøre unger på trening, til kamp, som skal handle eller trenger bil for en weekend. 

Ordningen trer i kraft førstkommende mandag.  Det vil være Move About som står for all kundestøtte i forbindelse med bruk av bilene. Se dere hjemmeside førstegangsregistrering og for booking.
Når det gjelder ansatte og studenters bruk av elbilene så har høgskolen opprettet denne websiden der all nødvendig informasjon om ordningen er tilgjengelig. 
 

 

Emneord: Elbil, Miljøtiltak, Delingsøkonomi, Elbilpool Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 2. sep. 2020 20:27 - Sist endret 2. sep. 2020 23:32