Leder nasjonalt fagråd

Ny leder av Nasjonalt fagråd for informatikk er Jan Høiberg (bildet), dekan ved Høgskolen i Østfold. Han ble valgt til leder for 2 år under fagrådets årsmøte i Molde mandag 20. november 2006.
1164274835.pjpeg

• Nasjonalt fagråd for informatikk (NFFI) er et nasjonalt fagråd innen Universitets- og høgskolerådet, etablert som samarbeidsorgan for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder.
• NFFI skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådet eller fra Det nasjonale fakultetsmøtet i realfag.


Mandag fikk fagrådet ny leder, Jan Høiberg, som ved Høgskolen i Østfold er leder av Avdeling for informasjonsteknologi (datautdanningene).

Under årsmøtet holdt Jan Høiberg innledning om "Nye opptakskrav til informatikkstudier" under årsmøtet, hvor det forøvrig ble fremmet forslag om å kontakte departementet m.fl. for å få fjernet de spesielle opptakskravene som ble innført for informatikkstudier.

Mer om NFFI og årsmøtet: Se fagrådets nettsider

Publisert 23. nov. 2006 00:00 - Sist endret 23. nov. 2006 10:44