Språklærere samlet i Halden

Språklærere fra hele Sør-Norge er nå samlet ved Høgskolen i Østfold. 
– Dette viktige pilotprosjektet kan vi være stolte av, sier Camilla Bjørke. 
Prosjektet skal gi elever i barneskolen bedre opplæring i fremmedspråk.
camillabjorke654.jpg

• Halden er igjen sted for en viktig språksamling.

• Her tilbyr Høgskolen i Østfold flere språkstudier.
• Her er også Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Samlingen 9. og 10. februar 2012 er en del av etterutdanningen for flere språklærere.

SPRÅKLÆRERE SAMLET I HALDEN FOR ETTERUTDANNING

– Dette er sjuende av åtte samlinger på to år, sier Camilla Bjørke. Lærerne som deltar, underviser i fransk, spansk og tysk på 6. og 7. trinn i dette nasjonale forsøket.Camilla Bjørke er leder for pilotprosjektet "Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet 2010-2012, region sør". Hun underviser i tysk og fremmedspråksdidaktikk ved HiØ, Halden.– Høgskolen i Østfold gir her etterutdanning for språklærere i region sør - inkludert norske skoler i Spania, mens NTNU etterutdanner lærere fra den nordlige delen av landet, sier Camilla Bjørke.

– Dette nasjonale pilotprosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Østfold har vært med på både å utvikle piloten og å gjennomføre etterutdanningskurset.

Talekunst: Dagens kurs startet med Jon Pihlstrøms foredrag og øvelser i retorikk.– Retorikk er ordkunst. Retorikeren holder en forestilling. Talen er bygd opp som et kunstverk, sa Jon Pihlstrøm, og introduserte språklærerne for KRIA (se bildet).

Jon Pihlstrøm er 1. lektor i drama og teater ved HiØ, Avdeling for lærerutdanning.

MANGE STUDIER I FREMMEDSPRÅK VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Språkstudentene våre har tilgang på godt utstyr og gode lærekrefter.Egen språklab: Her kan studentene utføre språkøvelser i eget tempo.

LENKER TIL STUDIER I FREMMEDSPRÅK VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD:

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon
Masterstudium i fremmedspråk i skolen

Engelsk, årsstudium
Fransk, årsstudium
Tysk, årsstudium
Spansk, årsstudium

Engelsk for lærere
Engelsk, påbyggingsstudium
Fransk, påbyggingsstudium
Tysk, påbyggingsstudium

Se også: Info om Fremmedspråksenteret ved HiØ i Halden,
hvor siste nytt er: Fotballtrener Ståle Solbakken utnevnes til Fremmedspråkambassadør

Publisert 9. feb. 2012 00:00 - Sist endret 9. feb. 2012 22:24