Styrket kompetanse ved Høgskolen i Østfold

Fem fagansatte ved Avdeling for helse- og sosialfag har i år fått opprykk. - Dette er veldig bra og er med å styrke utdanningstilbudet innen helse- og sosialfagene ved Høgskolen i Østfold, sier dekan Synnøve Narten.
gangbruafredrikstad.jpg

- Ikke minst i arbeidet med planlagte søknader om nye mastergradstilbud, er slike formelle forhold viktige, sier Narten.

Følgende personer ved Avdeling for helse- og sosialfag har fått opprykk:

Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Grøndahl har fått opprykk fra høgskolelektor til førsteamanuensis med doktorgradsavhandlingen: “Patients' perceptions of actual care conditions and patient satisfaction with care quality in hospital”. 

Les mer

Mona Fineide

Fineide har opprykk fra høgskolelektor til førsteamanuensis med doktorgradsavhandling om behandlingslinjer i psykisk helsearbeid.

Les mer

Jon Løkke

Løkke fikk opprykk fra høgskolelektor til førstelektor 1. november 2011. Deretter dosentopprykk 1. januar 2012 innen fagfeltet adferdsanalyse og vernepleie. Dosentstillingen bygger på undervisningsmessige kvalifikasjoner, og er et alternativ til opprykk til stillinger som førsteamanuensis og professor.

Morten Asmyhr

Asmyhr har fått opprykk fra høgskolelektor til førstelektor. Asmyhr har sin hovedtilknytning til bachelorutdanningen i barnevern. Førstelektoropprykket er blant annet basert på hans arbeider med vurderings- og evalueringsformer i høyere utdanning. Han er videre opptatt av forholdet mellom teoribasert og praksisbasert profesjonsutøvelse.

Egil Bekkhus

Bekkhus har fått opprykk fra høgskolelektor til førstelektor. Bekkhus er knyttet til studieretning for sykepleie, og har primært arbeidsoppgaver ved videreutdanningene i akutt-, anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie (AAIO), samt ved paramedic-utdanningen. Han er nå den første av lærerne ved de nevnte videreutdanninger som har har fått førstekompetanseopprykk. Søknaden om opprykk til førstelektor omhandlet tema; tradisjonell forelesning til studentaktive metoder og hadde tittelen; " Læring gjennom bruk av kasuistikker".

Fakta om stillingstitler

  • Førstelektorstillingen er en høyere stilling innen undervisning, læring, formidling og utviklingsarbeid på høyt nivå, og er et undervisningsorientert alternativ til den mer forskningsorienterte stillingen som førsteamanuensis, som har større krav til vitenskapelig kompetanse.
  • Førsteamanuensis er en høyere vitenskapelig stilling og et formelt akademisk kompetansenivå ved universiteter og høyskoler i Norge. Kravet er 
    - norsk doktorgrad på aktuelt fagområde 
    - tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
    - kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
  • Dosent er tittel på innehaver av en forsknings- og undervisningsstilling ved universiteter og høyskoler. Dosent kan også være en tittel som er knyttet til vedkommendes vitenskapelige kompetanse. I 2006 ble tittelen bestemt endret til bare dosent og det ble vedtatt innført en opprykksordning fra førstelektor.
  • Opprykket til førstelektor og ny type dosent bygger på undervisningsmessige kvalifikasjoner, og er et alternativ til opprykk til stillinger som førsteamanuensis og professor, som bygger utelukkende på vitenskapelige kvalifikasjoner.

Kilde; WikipediaPublisert 6. nov. 2012 00:00 - Sist endret 7. nov. 2012 14:25