Knut Ove Æsøy disputerer

Førstelektor Knut Ove Æsøy fra Avdeling for lærerutdannig ved Høgskolen i Østfold disputerer fredag 10. februar 2017 ved NTNU i Trondheim.
HiofLogOgHexa.jpg

Knut Ove har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Det humanistiske fakultetet, levert inn ei avhandling med tittelen:
Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga.

Prøveforelesning
Sted: Prøveforelesing i auditorium D2, bygg 2, nivå 3, NTNU Dragvoll,
Tid: Fredag 10. februar 2017, kl. 10.15
Tittel: Vitenskapeliggjøring av profesjoner - en trussel mot deres egenart?

Arbeidet er utført ved Institutt for filosofi og religionsvitskap, NTNU/Høgskolen i Østfold.

Aktuell lenke:

Mer informasjon på nettsiden til NTNU

Publisert 10. feb. 2017 00:00 - Sist endret 10. feb. 2017 09:27