Jo Ese blir ny prorektor ved Høgskole i Østfold

Ese har vært ansatt i ulike stillinger ved høgskolen siden 2006. Den 1. november tar han fatt på jobben som prorektor for samhandling og samfunnskontakt. 

Jo Ese, prorektor ved HiØ fra 1. november 2019. Foto: HiØ. 

– Jeg ser frem til å jobbe for at Høgskolen i Østfold opprettholder og styrker den viktige rollen vi har som den sentrale kunnskapsleverandøren i regionen, forteller Jo Ese.

– En viktig del av en slik jobb vil være å legge til rette for og å styrke samarbeid med eksterne aktører, både i og utenfor universitets- og høgskolesektoren. Jeg ønsker også å jobbe for å øke oppmerksomheten rundt og statusen til god formidling og samfunnskontakt ved HiØ.

Kort fortalt om Jo Ese

  • Sosiolog fra universitetet i Oslo og tok våren 2019 doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstads universitet om spenningsforholdet mellom styring og faglig autonomi ved universiteter og høgskoler.
  • Ansatt ved HiØ siden 2006. Har jobbet både administrativt (ved opptakskontoret og som kvalitetsrådgiver), vært stipendiat på Avdeling for språk, økonomi og samfunnsfag (ØSS), vært høgskolelektor og undervist på master i organisasjon og ledelse, og vært studieleder på ØSS. 
  • Har de siste årene jobbet tett med NMBU, Østfold fylkeskommune og WHO Europe i et forskningsprosjekt om organisering av regionalt folkehelsesamarbeid mellom akademia og regioner i Europa.
  • Er 43 år, kommer fra Dale i Sunnfjord, men har de siste 15 årene bodd i Halden.

Aktuelle lenker:

Annette ansatt som prorektor

Høgskolens organisering

Publisert 25. okt. 2019 14:50 - Sist endret 25. okt. 2019 14:50