Knallsterke søkertall for høgskolens nye bachelorstudium i paramedisin

Paramedisinerstudiet er høgskolens nyeste og mest populære studieprogram. Bachelorstudiet har over 20 søkere per studieplass. 

Nytt studium i paramedisin ved HiØ er ettertraktet. Illustrasjonsfoto: Bård Halvorsen/HiØ. 

Det viser søkertall som ble offentligjort fra Samordna opptak fredag. Med 626 søkere som har angitt utdanningen som ønske nummer en på søknadsskjemaet, har studiet nesten 21 søkere per plass. Bachelorstudiet starter opp til høsten, men de ferske søkertallene viser altså at studiet allerede har rukket å oppnå status som høgskolens mest populære program. 

– At paramedisin nå synes å være et kjempepopulært tilskudd til studieporteføljen ved Høgskolen i Østfold er svært gledelig, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

– Vi har vært klar over at dette studiet har vært ønsket og etterspurt av samarbeidspartnere i helsetjenesten, men at studiet skulle gå rett inn med toppnotering i første runde var veldig gøy. Det er liten tvil om at den prehospitale helsetjenesten vil bli ytterligere styrket gjennom denne utdanningen, sier han.

Studiet har søkere fra alle fylker i landet. I alt kommer litt over halvparten av søkerne fra Viken fylke. 

Det er fire utdanningsinstitusjoner i landet som tilbyr paramedisin utlyst gjennom Samordna opptak. Av disse er det kun OsloMet som har flere søkere enn HiØ til bachelorstudiet i paramedisin. 

Samlet sett er det en vekst i søkertall til studiene innen helse og velferdsfag. 

– Vi noterte ved fjorårets søkertall at antallet søkere til sykepleierstudiet gikk ned. Da var nok forklaringen at det var innført karakterkrav i matematikk og norsk, sier rektoren ved HiØ.

– I år er endringene marginale, med en liten reduksjon på 15 søkere i forhold til fjoråret. Denne reduksjonen er udramatisk, og HiØ vil fylle plassene i sykepleie med god margin, sier Jelsness-Jørgensen. 

Han mener det er vanskelig å si noe om reduksjonen kan skyldes det nye tilbudet i paramedisin som mange har funnet attraktivt. 

Totalt en meget god oppgang i søkertall

Samlet sett har HiØ har en økning i søkertall på 19 prosent som tilsvarer 687 flere søkere enn i fjor. Det er godt over tallene på landsbasis som er på omlag 9 prosent. 

– Disse tallene er svært gledelige for HiØ, men det er også gledelig for samfunnet for øvrig at flere nå synes å søke høyere utdanning, sier Jelsness-Jørgensen.

– Fra vår side har det vært knyttet usikkerhet til hvorvidt COVID-19 situasjonen som har preget vårparten ville påvirke søkertallene. Den økningen vi nå ser er svært gledelig i denne sammenheng, sier han. 

Bachelorstudium i bioingeniørfag er det studiet som har størst økning i søkertall ved HiØ sammenlignet med fjoråret, med en økning på hele 74 prosent. I alt er det 101 søkere til 35 studieplasser. 

– Dette er svært gledelig for vårt miljø innen bioingeniørfag, samtidig ser vi at dette studiet har en god vekst på nesten 16 prosent i resten av landet også, sier Jelsness-Jørgensen.

Nedgang i søkere til lærerutdanningene

Grunnskolelærerutdanningen trinn 5 – 10, er det studiet ved HiØ som i år har størst nedgang i antall primærsøkere, etter en solid oppgang i 2019 på hele 43 prosent. Det var da den høyeste søkningen til dette studiet noensinne. Studiet har 40 færre søkere enn i fjor. Men fortsatt er det flere søkere enn antall plasser, altså 107 søkere til 85 plasser.

Høgskolen i Østfold er ikke alene om å oppleve en nedgang til dette studiet. Tall fra Samordna opptak viser at det er en nedgang på nesten 13 prosent på trinn 5-10 på landsbasis.

Grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7 opplevde i fjor en økning på 14 prosent førsteprioritetssøkere. I år er nivået tilnærmet stabilt ved dette studiet, med kun to færre søkere. Tall fra Samordna opptak viser at det nasjonalt sett er en nedgang på rundt fem prosent til denne utdanningen. 

– Det er liten tvil om at vi gjerne skulle sett en enda større søkermasse til grunnskolelærerutdanningene. Selv om en nedgang i søkertall til lærerutdanningene er en nasjonal trend, er det viktig at nasjonale myndigheter sammen med utdanningsinstitusjonene identifiserer potensielle årsaksforklaringer og at vi sammen ser på tiltak for å snu pilen tilbake i riktig retning. Samfunnet er helt avhengig av tilgang på gode lærerressurser for fremtiden, sier Jelsness-Jørgensen.

Flere søkerfakta

  • Samordna opptak koordinerer opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.
  • Opptak til grunnstudiene spesialordninger for ingeniørutdanninger, påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudium og praktiskpedagogisk utdanning søkes gjennom lokalt opptak, søknadsfristen var 1. mars – se søkertallene til disse studiene (oåpptakssidene på hiof.no)
  • Totalt har høgskolen 4266 primærsøkere via Samordna opptak i 2020, til sammenligning var antall primærsøkere 3579 i 2019
  • En primærsøker er en som har angitt utdanningen som ønske nummer en på søknadsskjemaet til Samordna opptak
  • Bachelorstudium i paramedisin rekrutterer tilnærmet like mange kvinner og menn, og det er søkere fra alle aldersgrupper, 52 prosent av søkerne er 26 år eller eldre, og kun 6 prosent av søkerne er 19 år eller yngre.
  • Søkertall fordelt på alle studier (opptakssidene på hiof.no)
Publisert 24. apr. 2020 09:03 - Sist endret 24. apr. 2020 09:03