Fratredelse

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelsesfrister

Dersom du skal si opp din stilling, gjelder følgende frister:

 • én måned hvis ansettelsestiden er ett år eller mindre
 • tre måneder hvis ansettelsestiden er mer enn ett år

Oppsigelsestiden løper fra dato til dato.

Ferie skal så langt det er mulig avvikles i løpet av oppsigelsestiden. Tilgodehavende ferie vil bli utbetalt i forbindelse med sluttoppgjør.

Før siste arbeidsdag må kontor være ryddet. Nøkler leveres på Servicetorget. PC og annet teknisk utstyr levers til IT-tjenester.

Melding om oppsigelse

 1. Melding om oppsigelse sender du via SAP Portal - E-skjema - Oppsigelse
 2. Velg ønsket "siste dag med lønn". Som default settes 3 måneder fra dagens dato.
 3. Kommenter eventuelle ønsker om annen sluttdato, uttak av restferie mv.
 4. Meldingen sendes elektronisk til din leder
 5. Du vil motta svar på oppsigelsen så snart meldingen er behandlet av din leder

Se veiledningsvideo Opplæring e-skjema - Oppsigelse (DFØ/youtube.com)

Fratredelse ved pensjonering (AFP eller alderspensjon)

 1. Send en skriftlig melding til din leder så snart som mulig, og senest innen 3 måneder før pensjonering. Meldingen skal arkiveres i din personalmappe.
 2. Ta kontakt med HR, senest 3 måneder før pensjonering. Kontaktpersoner:
 3. HR sender inn pensjonsmeldingsskjema til SPK via Min Virksomhet i Altinn.  Pensjonsmeldingsskjemaet arkiveres i din personalmappe med kopi til leder og lønn.
 4. Ved fratredelse grunnet AFP må du fylle ut opplysningsskjema om AFP (nav.no).  Skjemaet sendes til NAV  senest to måneder før den måneden pensjonen skal starte.

  Ved fratredelse grunnet alderspensjon må du søke om alderspensjon fra folketrygden (nav.no). Du bør søke om pensjon ca. tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte.
 5. HR sender deg en skriftlig bekreftelse på dato for siste arbeidsdag.

Før siste arbeidsdag skal du avvikle mest mulig av tilgodehavende ferie og seniordager. Uttak av ferie og seniordager avtales nærmere med din leder.

Les mer om dine pensjonsrettigheter på Statens pensjonskasse (spk.no) og NAV (nav.no)

 

Emneord: oppsigelse, oppsigelsesfrister, fratredelse
Publisert 18. juni 2018 14:56 - Sist endret 26. mars 2020 15:38