Aktuelle saker - Side 7

Photo of workshop
Published Nov. 26, 2019 10:39 PM

Through her research Electa Behrens, associate professor of voice and acting at the Norwegian Theatre Academy, calls for a re-envisioning of traditional voice training, emphasizing that pedagogy needs to adapt to intra-cultural contexts.

Publisert 21. nov. 2019 12:33

Sammen med førsteårsstudentene ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 deltok fem lærere fra lærerutdanningsskolene på høstens Storyline «Der gode og onde krefter kjemper om makt». Samarbeidet er et ledd i Avdeling for lærerutdanning sin satsing på å styrke kontakten mellom lærerutdanningen og praksisfeltet. Dette er første gang lærere og studenter samarbeider med lærerutdannere om en slik type undervisning på høgskolen.

Publisert 19. nov. 2019 16:00

I midten av november hadde det nyetablerte nordiske nettverket Languages in the Multilingual Classroom (LAMUC) sin første samling. Nettverket vil være en møteplass for forskere, lærerutdannere og lærerstudenter og behandler spørsmål som har å gjøre med alle typer flerspråklighet i skolesammenheng.

Published Nov. 18, 2019 8:20 PM

Six individual MA Performance students will share part of phase one of their research, in a series of open events this fall. NTA’s study plan for the MA Performance research project is organised as a series of public events happening between fall and spring of the second year of the course, organised in two phases, rather than a single final MA production.

 

* Please notice that two of the sharings are presented at Litteraturhuset, and the other four sharings are presented at Norwegian Theatre Academy. All of them in Fredrikstad.

Publisert 15. nov. 2019 14:16

KRONIKK. Hva får en bedrift til å søke etter en «fremoverlent» stillasarbeider eller taktekker? I en tid der «HMS» kommer før «bunnlinje» i så vel alfabet som oppmerksomhet, burde man kanskje heller gå for «sikkerhetsbevisste» eller i det minste noen som står stødig i lodd eller endatil er helt i vater der oppe på taket eller stillaset.

Publisert 14. nov. 2019 13:31

Hvert semester arrangerer forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi seminarserien Ikke pensum, bare økonomi.

Dette er en serie med seminarer for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som er interessert i økonomi. Disse forelesningene er ikke pensum i noe kurs, det er bare en forelesning over en dagsaktuell problemstilling med et - hovedsakelig - økonomisk innhold.

Publisert 11. nov. 2019 11:48

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret starter 22. oktober 2019. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen.

Publisert 8. nov. 2019 15:03

Kaldt, vått og vakkert: Grønt oppdrag + Brobygging i Børtevann = «Høstens vakreste eventyr» på bachelorstudiet innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.