Rekruttering

Rutinebeskrivelse

Rutinebeskrivelsen skal følges ved rekruttering av alle ordinære stillinger ved HiØ

Leders fullmakt

Leders fullmakter styres av gjeldende personalreglement.

Stillingsbeskrivelser

Her får du oversikt over hvilke krav som stilles til utvalgte stillingskoder ved HiØ.

Studentassistenter

Ved Høgskolen i Østfold er det utarbeidet felles retningslinjer knyttet til rekruttering og bruk av studentassistenter. Disse er ment som en praktisk hjelp for avdelingene med vekt på arbeids - og ansvarsfordeling mellom emneansvarlig, studieleder, og HR studieadministrasjonen.

Stipendiater

Denne rutinen beskriver prosessen rundt tildeling av hjemler, utlysning av stipendiatstillinger og oppfølging av stipendiater i løp.

Ansettelsesråd og -utvalg

Ansettelsesmyndigheten, der ikke styret selv ansetter, er delegert til ansettelsesråd for teknisk- administrative stillinger og ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger.