Aktuelle saker - Side 8

Published Dec. 5, 2019 10:50 AM

«Scenografi betyr å iscenesette, det er å skape et tomrom og presist definere en åpenhet eller å lage et potensiale hvor ting kan utvikle seg.», sa professor Serge von Arx da han deltok i en debatt om arkitektur i regi av NRK.

Publisert 4. des. 2019 15:24

Interessert i en kort men informativ innføring i sentrale politiske begreper og konsepter, samt diskusjon av dagsaktuelle spørsmål? Da er "Statsvitenskap og sånt" eller "SOS" en podcast for deg.

Publisert 4. des. 2019 14:35

Fredag 29. november ble det delte ut tre priser ved Høgskolen i Østfold. Forskningsprisen gikk til Anders Nordahl-Hansen, Utdanningskvalitetsprisen til Christian Heide og Formidlingsprisen gikk til Frode Haaland.

Publisert 1. des. 2019 18:04

KRONIKK: NATO-toppmøtet 3. og 4. desember skulle bli en ellevill feiring av Alliansens 70 års-jubileum. I stedet vil feststemningen rammes av kritikken som kom til uttrykk i november da den franske presidenten Emmanuel Macron i The Economist beskrev NATOs tilstand som «hjernedød». Et ureflektert og farlig utspill, ble det sagt fra flere hold. Men Macrons diagnose fortjener kanskje mer positiv oppmerksomhet hvis man vil at NATO skal ha en fremtid.

Photo of workshop
Published Nov. 26, 2019 10:39 PM

Through her research Electa Behrens, associate professor of voice and acting at the Norwegian Theatre Academy, calls for a re-envisioning of traditional voice training, emphasizing that pedagogy needs to adapt to intra-cultural contexts.

Publisert 21. nov. 2019 12:33

Sammen med førsteårsstudentene ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 deltok fem lærere fra lærerutdanningsskolene på høstens Storyline «Der gode og onde krefter kjemper om makt». Samarbeidet er et ledd i Avdeling for lærerutdanning sin satsing på å styrke kontakten mellom lærerutdanningen og praksisfeltet. Dette er første gang lærere og studenter samarbeider med lærerutdannere om en slik type undervisning på høgskolen.

Publisert 19. nov. 2019 16:00

I midten av november hadde det nyetablerte nordiske nettverket Languages in the Multilingual Classroom (LAMUC) sin første samling. Nettverket vil være en møteplass for forskere, lærerutdannere og lærerstudenter og behandler spørsmål som har å gjøre med alle typer flerspråklighet i skolesammenheng.