Tildeling av kontorplass

Administrasjonssjefene i Halden og Fredrikstad tildeler arbeidsplasser etter gjeldende reglement for tildeling av kontor.

Innledning

Det er over 500 ansatte ved høgskolen som skal ha tilgang til kontorarbeidsplasser. Det tilstrebes at arbeidsplasser for ansatte stilles til rådighet i tilknytning til respektive avdelinger og seksjoner/enheter.

Høgskolen i Østfold kombinerer ulike kontorløsninger for å kunne ta høyde for ulike behov for grupper av personalet. Følgende kontorløsninger benyttes ved Høgskolen i Østfold:

 • Cellekontor (1 arbeidsplass)
 • Felleskontor (2 - 3 arbeidsplasser)
 • Kontorlandskap med faste arbeidsplasser
 • Kontorlandskap uten faste arbeidsplasser

Hver arbeidsplass skal ha plass til skrivebord og avlastningsbord, bokhyller og en gjestestol. Av kontorutstyr skal arbeidsplassen utstyres med PC (stasjonær/bærbar) , tilgang til skriver, telefon, søppelkorg og arbeidslampe.

  Tildeling av arbeidsplass

  Administrasjonssjefen tildeler kontor/kontorplass i samråd med ledelsen ut fra følgende kriterier:

  1. Fast ansatte og midlertidig ansatte med engasjement ut over ett år blant undervisnings- og forskningspersonalet tildeles cellekontor så langt det er mulig av kapasitetshensyn
  2. Fast ansatte og midlertidig ansatte i teknisk-administrative stillinger tildeles cellekontor så langt dette er mulig av kapasitetshensyn og ut fra stillingens innhold.
  3. Midlertidig ansatte med engasjement inntil ett år, timelærere og gjesteforelesere tildeles kontorplass i landskap.
  4. Stipendiatene tildeles primært plass på felles stipendiatkontor. Ved søknad om enkeltkontor prioriteres stipendiater i siste stipendiatår og stipendiater som må ha kontor alene på grunn av prosjektets natur.
  5. Deltidsansatte har kontorplass de dagene de arbeider etter oppsatt plan (administrativt ansatte) eller de dagene de underviser (vitenskapelig ansatte).

  Fravær

  • Fravær ut over en måned skal meldes til studiestedsadministrasjonen.
  • Avtaler om lån av kontorer skal gå via studiestedsadministrasjonen.
  • Det er ikke anledning til låne nøkler til andres kontorer/felleskontorer dersom det ikke er inngått en slik avtale.

  Lånekontor

  • Alle behov for å låne kontor meldes til studiestedsadministrasjonen.
  • Administrasjonssjefen tildeler kontor/kontorplass i samråd med ledelsen.

  Reglementet er fastsatt etter drøfting i ledergruppen og administrativ ledergruppe mars 2010.

   

   

   Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 4. juni 2018 14:23