Mangfold og fellesskap (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Dette studiet er en videreutdanning for deg som ønsker å gjøre noe aktivt for å bidra til integrering mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Barnehager og skoler trenger gode fagfolk med forståelse for ulike kulturer og kunnskap om hvordan samspillet mellom dem kan fungere optimalt.

Mangfold og fellesskap er et tverrfaglig studium, med emner fra språk, pedagogikk, religion og sosialantropologi. Studiet kan gjennomføres som en fordypning i barnehagelærerutdanningen, eller som videreutdanning.

Det forutsettes at studentene har kjennskap til grunnleggende pedagogiske problemstillinger og en lingvistisk (språk-) forståelse tilsvarende den man får i de to første årene i barnehagelærerutdanningen.

Opptakskrav

Bestått de to første årene av bachelorstudium i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 120 studiepoeng.

Sist oppdatert: 15.01.2015 09:43

Videre utdanning

Studiet kan tas som en videreutdanning til barnehagelærer-/førskolelærerutdanningen.

Yrkesmuligheter

Studiet gjør deg skikket til å arbeide med flerkulturelle problemstillinger i barnehager, skoler eller andre institusjoner der barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn skal fungere sammen. Det er et økende behov for slik kunnskap i utdanningsinstitusjonene i Norge.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Heltid, ett semester
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1962
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Ikke opptak i år